Vår historia

1982-2019

Wiwood AB grundades den 7 januari 1982 av Calevi Hämäläinen. Kontor och lager bestod av 240 m².

Sedan dess har lagret byggts till i 6 omgångar och idag förfogar Wiwood AB totalt över 20 000 m² moderna varmlager i Vittsjö och 800 m² kontor och utställning. 

År 2000 stod Wiwood Cutting AB klart – 4000 m² lageryta och en av landets modernaste såganläggningar med spillreducerande formatoptimering.  Tillbyggnad skedde sedan år 2003 med 5000 m².
År 2013 investerades i en Gibensåg och 2015 investerades i CNC-fräs för vidrareförädling.

Wiwoods Stockholmsetablering skedde i januari 2002, med filialkontor och lager i Hammarby. Idag ligger vårt kontor och lager i Flemingsberg.

Wiwood AB omsätter ca 150 MSEK per år och har drygt 25 anställda, merparten i Vittsjö.

2019- 

Den 4 januari 2019 förvärvades familjeföretag Wiwood AB av Peter Gyllenhammar AB. PGAB äger sedan 2014 DirektLaminat AB (DLAB), baserat i Hjortsberga utanför Alvesta. DLAB importerar boardmaterial, laminat, kantlister med mera och vidareförädlar en stor del av dessa produkter till högkvalitativa komponenter till bland andra möbel- och butiksinrednings-industrin. DLAB har de senaste åren investerat väsentliga belopp i sin maskinpark.

Wiwood och DLAB, vilka kommer att drivas som systerbolag under ett gemensamt holdingbolag, har tillsammans en omsättning om ca 250 MSEK med ca 75 anställda. Bolagen äger välskötta och ändamålsenliga fastigheter med en sammanlagd yta överstigande 25.000 kvm och hyr därutöver lokaler i Flemingsberg. Maskinparken är i allt väsentligt modern och väl underhållen, samt medger sammantaget det sannolikt bredaste programmet för vidareförädling av skivmaterial som någon aktör i branschen kan erbjuda.

PGAB är en privatägd företagsgrupp verksam inom industri, handel, fastighetsförvaltning samt finansiella investeringar. Koncernens omsättning utgör ca 4.000 MSEK och gruppens finansiella ställning är sund, med ett eget kapital väsentligen överstigande 1.000 MSEK, en låg belåningsgrad samt goda kassaflöden.
PGAB ägs till 100% av Peter Gyllenhammar.

Wiwoods lokaler i Vittsjö, Norra Skåne