Affärsidé

Att på ett kunnigt snabbt och kostnadseffektivt sätt förse svensk möbel-, snickeri- och byggindustri med träbaserade skivmaterial

Skivor utan gränser


KUNSKAP

Wiwood kan branschen utan och innan.
Vi har ett produkt- och produktionskunnande utöver det vanliga och ser till att du får rätt produkt till
rätt ändamål. Vi strävar hela tiden efter ekonomiska helhetslösningar som gynnar båda parter.

KVALITET

Wiwood går alltid att nå. Vi levererar din beställning till rätt plats i rätt tid - vi kallar det just-in-time och just-in-place. Stor flexibilitet och en hög servicegrad från första kontakten genomsyrar hela vår verksamhet

MILJÖ

Wiwood tar miljön på allvar. Vi arbetar i största möjliga utsträckning med återvinningsbara, sunda och naturliga produkter. Vi håller koll på var ifrån våra produkter kommer och använder inte trä från regnskogarna.
För oss är det naturligt att arbeta grönt!Dela det här på...